Goście w naszym przedszkolu

13.X.2011r do naszego przedszkola przyjechała Inspekcja Ruchu Drogowego z prezentacją właściwego zachowania się dzieci na ulicy.

A wszystko to za sprawą Stasia Lepy, którego tatuś jest inspektorem. W ramach prezentacji zawodów rodziców- pan inspektor Adam zorganizował dzieciom prawdziwą lekcję połączoną z prezentacją multimedialną i pokazem praktycznym. Dzieci mogły poznać wóz Inspekcji, jego możliwości oraz motory, które najbardziej fascynowały chłopców. Panu Adamowi i jego pracownikom składamy serdeczne słowa wdzięczności i życzymy owocnej i bezpiecznej pracy oraz właściwych  zachowań na ulicy dla wszystkich z niej korzystających.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.