Mieszkam w Łodzi

W naszym przedszkolu- wychowanie patriotyczne- to podstawa.

Dzieci poznają Ojczyznę poprzez lekcje, piosenki, wiersze, wycieczki, zielone przedszkola, konkursy plastyczne i regionalne.Małą Ojczyzną jest miasto w którym mieszkamy.Dzieci odbywają wycieczki do miasta Łodzi i poznają najważniejsze jej budowle, tradycje, obiekty, wybitnych ludzi. Utrwalają wiadomości poprzez prace plastyczne, tworzenie albumów o mieście. Razem z Rodzicami i całymi rodzinami, krewnymi i wszystkimi zaproszonymi do udziału wzięliśmy udział w Ogólnopolskim Konkursie plastycznym i fotograficznym. dzięki ogromnemu nagłośnieniu i zaangażowaniu licznych znajomych zdobyliśmy największą ilość głosów internautów w ciągu 3 miesięcy.Uzyskaliśmy 21 565 głosów. W ten sposób nasze miast Łódź poznało wiele ludzi a dzieci mają ciągłą mobilizację do utrwalania pięknych miejsc naszego miasta i pokochania całym sercem miejsca w którym mieszkają. Niech nasz patriotyzm lokalny będzie cząstką wielkiego patriotyzmu i kształtuje młode pokolenie w odpowiedzialności za Ojczyznę.

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.