W Polskę wierzę…

10 listopada 2013 r. w przeddzień Święta Niepodległości, Przedszkolaki wraz z Rodzicami i wiernym Ludem Bożym oraz Siostrami prosiły Boga o Jego błogosławieństwo dla wszystkich Polaków w Polsce i poza Jego granicami.

Przed Mszą Świętą odśpiewano nasz Hymn Narodowy. W czasie dziękczynienia „Orkiestra naszego Przedszkola” wykonała Moment Muzyczny Franciszka Szuberta i dedykowała go Ojcu Świętemu Franciszkowi oraz Polonii w Chicago, by w ten sposób podziękować, że tam w Chicago są Polakami, że kochają Boga i swoją Ojczyznę- Polskę. Po Mszy Świętej słowem, piosenką i tańcem zagrzewali miłość do naszej ukochanej Ojczyzny a na koniec złożyli znicz Tym, którzy oddali swoje życie, by Polska po 123 latach niewoli cieszyła się wolnością…. Zobacz nasze filmiki: „Mali w latach- wielcy umysłem i sercem…”, „Dumne polskie dziecko dzisiaj opowiada” .


 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.