Święty Jan Paweł II za nami w niebie oręduje…

Dobra rodzina- to wielka siła…

Miejscem, w którym dziecko doznaje poczucia własnej godności jest jego rodzina. W niej uczy się wzajemnego szacunku i miłości. Jan Paweł II nieustannie podkreślał, że rodzina to największy skarb narodu. Jest szkołą cnót społecznych, stanowiących o życiu i postępie społecznym. Każde dziecko bardzo się cieszy, że Jan Paweł II jest Patronem jego rodziny.

 

 

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed.