Archive for the Category » Dzień Papieski «

Święty Jan Paweł II za nami w niebie oręduje…

Dobra rodzina- to wielka siła…

X Dzień Papieski 2010

X Dzień Papieski 2010.