Dzieci

Przedszkolaki biorą udział w różnorodnych konkursach i przeglądach. Tradycją jest już udział dzieci pod nazwą :”Przedszkolne Nutki” w Dziecięcym Festiwalu Ogólnopolskim i Międzynarodowym Piosenki Religijnej w Łodzi z niemałymi sukcesami. Od kilku lat wracają z Festiwalu z I miejscem, chociaż są takie jeszcze malutkie. Wysiłek i trud pracy włożony w dzieci zawsze owocuje i z nadzieją patrzymy w przyszłość, że owocować będzie.

W przedszkolu prowadzone są od wielu lat koncerty, Wybitni muzycy odwiedzają nasze przedszkole, poznajemy nie tylko muzykę różnych krajów i rejonów Polski, ale też zapoznajemy się z instrumentami i ładnym wykonaniem piosenek. W przedszkolu prowadzone są zajęcia plastyczne na wysokim poziomie.

Dzieci zapoznają się z różnymi technikami plastycznymi, prace dzieci spotykają się w konkursach na poziomie Ogólnopolskim z wysokimi notami.

„Praca w przedszkolu powinna stać na wysokim poziomie i odpowiadać aktualnym wymaganiom czasu. Przeto należy starać się, by w nauczaniu i wychowaniu używać najlepszych metod dydaktycznych i wychowawczych”.