O przedszkolu

Przedszkole posiada 3 sale zabaw, w której przedszkolaki spędzają większość czasu przedszkolnego. Tu malują, rysują, słuchają ciekawych opowiadań i spotykają się z ciekawymi ludźmi, poznają zawody swoich rodziców uczą się, piszą i czytają, a najwięcej bawią się z kolegami, tworząc wspaniałą grupę, zatroskaną o siebie nawzajem w czasie nieobecności.

 Zabawa w gronie  urozmaiconych wiekowo kolegów i koleżanek to wspaniała okazja do rozwijania rodzinności i pomocniczości, zauważania małego i większego, jego potrzeb i usłużenia mu. Przedszkole posiada plac zabaw w sąsiedztwie własnościowego lasu. Dzieci chętnie bawią się na placu zabaw. Jest to miejsce wspólnego zdobywania doświadczeń.

W trosce o rozwój naszych dzieci została otwarta Biblioteka Przedszkolaka. Rokrocznie Biblioteka zostaje doposażona w nowe publikacje dla dzieci i kadry pedagogicznej. Nie brakuje w niej czasopism o wychowaniu typu: Bliżej przedszkola, Wychowanie w przedszkolu, Doradca Dyrektora. W Bibliotece znajduje się ok. 1500 książek dla najmłodszych, około 1000 różnorodnych książek dla dzieci starszych i rodziców. Wiele płyt i kaset video ilustrujących lata pracy wychowawczo-dydaktycznych oraz filmów i bajek dla dzieci.

Przedszkole posiada pokaźną bazę materiałów dydaktycznych, pomocy metodycznych oraz płyt z nagraniami klasyki dziecięcej. Rodzice znają oddziaływanie literatury na rozwój dziecka, jego poziom myślenia, wartościowania, wysławiania się, przygotowania do czytania, dlatego chętnie wypożyczają dzieciom książeczki i wspólnie czytają. Najlepsi „czytelnicy” pod koniec roku przedszkolnego odznaczani są dyplomami i książeczkami. Wiele jest zwycięzców, którzy nawet w liczbie 60 i więcej książek potrafią wypożyczyć i „przeczytać”. Biblioteka dostępna jest dla wszystkich dzieci, również tych najmłodszych. Z Biblioteki korzystają też absolwenci przedszkola, którzy chętnie wypożyczają książki o tematyce religijnej jak również klasykę dziecięcą

.