Zadania i Cele

Kochamy  nasze dzieci takimi jakie są i nie szczędzimy wysiłku, aby każdemu stworzyć warunki do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości.                                                                                                                                                

Promujemy katolicki system wartości

 • Kształtujemy osobowość i sumienie, uczymy szacunku do człowieka oraz poszanowania dziedzictwa kulturowego naszego narodu,
 • Każde dziecko postrzegamy jako dar i zadanie powierzone nam przez Boga w osobach rodziców,
 • Promujemy radosny i przyjazny kontakt dzieci z kadrą,
 • Podstawą realizowania procesu wychowawczo-dydaktycznego jest stałe odniesienie do Boga Ojca wszystkiego, przez kontakt ze Słowem Bożym o odpowiedź w modlitwie i w działaniu,
 • Nasz program pracy wychowawczo-dydaktycznej realizujemy we współpracy z rodzicami,
 • Wspomagamy Rodziców w całościowym wychowaniu dziecka, łącząc wychowanie intelektualne, rozwój fizyczny i emocjonalny z religijnym wychowaniem dziecka i kształtowaniem społeczno-moralnych postaw w odniesieniu do ludzi i świata,
 • Rodzice są zapoznani  przy zapisie dziecka o katolickim charakterze działalności przedszkola,
 • Przedszkole jest otwarte i przyjazne dla dzieci z rodzin niezamożnych i wielodzietnych, służy pomocą w środowisku w którym funkcjonuje respektując ich finansowe braki,
 • Zapewnia równość szans i sprawiedliwość społeczną, bowiem uwzględnia indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowe oraz budzące się talenty, poprzez zabawy i zajęcia dostępne dla dzieci z dostosowaniem do wieku dziecka w naszym przedszkolu,
 • Przedszkole pomaga dzieciom w dobrym przygotowaniu do podjęcia przyszłej nauki w szkole bez stresu, dzięki współpracy ze szkołą podstawową,
 • Zapewniamy przestrzenne warunki lokalowe do prowadzonych zajęć oraz promujemy ruch na świeżym powietrzu w ekologicznie czystych warunkach Osiedla Wzniesień Łódzkich (duży plac zabaw w sąsiedztwie lasu).