O nas

O przedszkolu

Aktualny e-mail: przedszkolensj122@wp.pl

Przedszkole Niepubliczne w Łodzi przy ul. Strykowskiej 122, (skrócona nazwa przedszkola wraz z adresem jest w powszechnym obiegu), swoją oficjalną działalność rozpoczęło 18 września 2002 roku. Trochę wcześniej zgłosiły się pierwsze dzieci, które swoją obecnością dały podstawy do działalności placówki. Potrzeba edukacji najmłodszych na terenie Parku Krajobrazowego Osiedla Wzniesień Łódzkich , które od Łodzi do Strykowa (kilkanaście kilometrów) nie posiadało żadnej placówki przedszkolnej była inspiracją dla miejscowych Sióstr do podjęcia takiej działalności. Siostry zgodnie z charyzmatem własnego Zgromadzenia prowadzą przedszkole według programu katolickiego.

„Zgodnie z myślą Ojca założyciela (Bł. O. Honorata Koźmińskiego) zadaniem specjalnym Zgromadzenie jest rozwijanie i umacnianie wśród ludzi zasad chrześcijańskich, przeciwdziałanie szerzącemu się ateizmowi i laicyzacji: głownie przez nauczanie dzieci i młodzieży, a także przez organizowanie bibliotek, czytelni katolickich propagowanie dobrej książki i prasy, zdrowy współudział w nowoczesnych środkach przekazu.
Zadanie to wypełniać będą przez prowadzenie lub pracę w zakładach naukowych, szkołach, świetlicach. Internatach, domach kultury, domach dziecka, przedszkolach, w katechizacji, przez środki masowego przekazu oraz przez głoszenie odczytów na tematy religijne i wychowawcze.”

Przedszkole mieści się w budynku Zgromadzenia. Budynek w którym mieszkają Siostry przez wiele lat stanowił ośrodek szkolny dla dzieci z pobliskich miejscowości. Tu mieściła się Szkoła Podstawowa, w której kształcili się w większości rodzice naszych przedszkolaków. Dziś Szkoła Podstawowa znajduje się przy ul. Łupkowej 6 . Przedszkole współpracuje ze Szkołą Podstawową, dzięki czemu dzieci bez większego stresu przechodzą do nauki szkolnej.

Piękne położenie budynku przedszkola w Osiedlu wzniesień Łódzkich, w oddaleniu od ruchliwej ulicy Strykowskiej z dostępem do własnego lasu i ekologicznie położonego placu zabaw dla dzieci zachęca rodziców nie tylko z najbliższego otoczenia ale również z miasta Łodzi czy okolic Strykowa.